Nahrávam ...

Ortopedická ambulancia a jednodňová chirurgia Orthon Clinic

Jednodňová chirurgia

Jednodňová chirurgia zahŕňa operácie bez hospitalizácie Pacient je prijatý v deň zákroku a v ten istý deň poobede prípadne večer je prepustený domov.

Hlavné výhody Jednodňovej chirurgie oproti tradičným zákrokom v nemocniciach:

  • celkový čas operácie a hospitalizácie je max. 12 hodín, najčastejšie však len niekoľko hodín (v priebehu jedného dňa)
  • táto forma zákrokov je mimoriadne vhodná pre ľudí, ktorí oplývajú minimálnym časom na dlhé hospitalizácie či už z osobných alebo pracovných dôvodov
  • operačné zákroky sa uskutočňujú novými metódami (endoskopia), ktoré minimalizujú veľkosť operačnej rany
  • týmto sa dosiahne efekt urýchleného hojenia, ktorý umožňuje rýchle prepustenie do domácej liečby; zároveň sa zmierňujú pooperačné bolesti
  • krátky pobyt v zdravotníckom zariadení minimalizuje pravdepodobnosť infikovania sa nákazami, ktoré sú častým sprievodným javom dlhších pobytov v nemocnici
  • krátky pobyt v nemocnici vedie k rýchlejšiemu hojeniu rán v dôvernom domácom prostredí
  • možnosť pobytu rodinných príslušníkov počas celého pobytu pacienta v nemocnici

Aj po prepustení má pacient možnosť kedykoľvek kontaktovať telefonicky ošetrujúceho lekára, ak sa vyskytnú určité potiaže. Ten istý lekár mu je tiež k dispozícii v prípade ďalšieho eventuálneho ošetrenia, ak by bolo vo výnimočných prípadoch potrebné.

Príprava pacienta

Predoperačné obdobie
Pacient si po vyšetrení dohodne s operatérom vhodný termín zákroku.
V prípade akéhokoľvek dôvodu zmeny v termíne je pacient povinný oznámiť to najneskôr 1 deň pred zákrokom.
Zo strany pacienta je povinné predoperačné vyšetrenie podľa pokynov obvodného lekára a to najneskôr 1 týždeň pred zákrokom.
V prípade užívania akýchkoľvek liekov je pacient povinný oznámiť to vopred pred zákrokom.

Pooperačné obdobie
V čase pred a po zákroku je pacient povinný dbať a rešpektovať pokyny lekára resp. personálu. Ešte pred odchodom si pacient dohodne najbližší termín kontroly.
V prípade akýchkoľvek bezprostredných pooperačných kompikácií je pacient povinní ihneď kontaktovať najbližšie zdravotnícke zariadenie.

Zmluvný partner
Zmluvný partner
Zmluvný partner