Nahrávam ...

Ortopedická ambulancia a jednodňová chirurgia Orthon Clinic

Artroskopia - ramena, kolena, členka

( arthron = kĺb, skopein = pozerať, t.z. vyšetrenie kĺbu zrakom ) je vyšetrovacia a liečebná metóda, ktorá sa používa pri diagnostike a liečbe poranení a ochorení končatinových kĺbov. Pri artroskopii sa zavádza cez asi 1cm rez do kĺbu artroskop. Artroskop je súbor šošoviek. Svetlo je privádzané pomocou optických – svetelných káblov, ktoré sú tvorené optickými vláknami. Artroskop je napojený na videokameru, ktorá sníma obraz z operovaného kĺbu. Obraz prenášaný z vnútra kĺbu cez videokameru sleduje operatér na monitore. Všetky vnútrokĺbne poškodenia a ochorenia môžu byť ošetrené pomocou špeciálnych inštrumentov, ktoré sú do operovaného kĺbu opäť zavádzané cez druhý krátky rez.

Artroskopia je určená na ošetrenie takmer všetkých častí kĺbov alebo extrakciu voľných teliesok prítomných v kĺbe. Môže ísť o menisky, chrupavky, väzy, kĺbne púzdro atď. Tieto štruktúry sa môžu poškodiť pri úraze alebo degeneráciou kĺbu - opotrebovaním. Najčastejšou artroskopickou operáciou vôbec je ošetrenie vnútorného menisku v kolene a medzi najnáročnejšie výkony patrí plastika predného alebo zadného skríženého väzu a Bankartova plastika ramenného kĺbu pri jeho nestabilite po opakovaných vykĺbeniach.

Výhody artroskopie :

- Malé operačné ranky
Kratšie trvanie operačného výkonu
Minimálne pooperačné bolesti
Rýchla regenerácia pacienta po operácii
Menšie poškodenie zdravých tkanív
Rýchlejšie hojenie a rehabilitácia
Minimálne riziko vzniku infekcie
Rýchla regenerácia pacienta po operáciiOperačný zákrok - syndróm karpálneho tunela

Operačné riešenie epicondylitis ulnaris(oštepársky lakeť)

Liečba statických deformít(hallux valgus,kladívkové prsty..)

Operácia lakťa - epicondylitis radialis (tenisový lakeť)

Operácia lakťa - epicondylitis ulnaris(oštepársky lakeť)

Drobné nádory kože a podkožia na kočatinách

Odstránenie osteosyntetického materiálu (dlahy,šrúby)

Poškodenia šliach a poúrazové stavy

Liečba a prevencia artrózy pohybového aparátu

Základné poradenstvo v oblasti rehabilitácie a rekonvalescencie

Zmluvný partner
Zmluvný partner
Zmluvný partner