Nahrávam ...

Ortopedická ambulancia a jednodňová chirurgia Orthon Clinic
 • Ambulancia
  Sabinov
  Ortopedická ambulancia a jednodňová chirurgia Orthon Clinic
  je momentálne jedinečné zariadenie svojho druhu
  v Sabinovskom okrese.
 • Lipany
  Ambulancia
  Ortopedická ambulancia v Lipanoch v priestoroch
  polikliniky Medicum - pripravujeme.
 • Prešov
  Ambulancia
  Ortopedická ambulancia v Prešove v priestoroch
  mestského účelového objektu (MÚČO).
Ortopedické ošetrenie pacientov

Liečba ochorení a úrazov pohybového aparátu v našich partnerských ambulanciách v Prešove, Sabinove a Lipanoch.

Ortopedické operačné zákroky

Chirurgické služby poskytované na našom pracovisku si nevyžadujú hospitalizovanie v lôžkovom zariadení.

Vitajte na stránkach Orthon Clinic

Ortopedická ambulancia a jednodňová chirurgia Orthon Clinic je jedinečné zariadenie svojho druhu v Sabinovskom okrese. Prvá sabinovská Ortopedická ambulancia a jednodňová chirurgia je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje odborné zdravotnícke služby chirurgických odborov formou tzv. jednodňovej chirurgie.

To znamená, že chirurgické služby poskytované na našom pracovisku si nevyžadujú hospitalizovanie v lôžkovom zariadení, čo pre pacienta a jeho príbuzných zaručuje výrazné zlepšenie komfortu pred operáciou, počas nej a v pooperačnom období. Znižuje sa riziko nákazy nemocničných infekcií a ponúka menej stresujúce prostredie pre samotného pacienta ako aj jeho príbuzných.

Ambulancia Sabinov

Ul. SNP 1 - Poliklinika Sabinov
051 7739753, 0948 459 858

Ambulancia Prešov

Ul. Kováčska 15 - MÚČO Prešov

0948 076 552

Zmluvný partner
Zmluvný partner
Zmluvný partner